Медиен конкурс Нашето общо Черно море — 2013

по повод Международния ден на Черно море 31 октомври, единадесето издание 2013 г.

Акцент на конкурса —УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЧЕРНО МОРЕ И
ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

Организатори

Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с медийни и НПО партньори

Единадесетото издание на конкурса запазва традицията да отличава журналисти, репортери и електронни издания, които задълбочено и ангажирано отразяват темата за опазването на Черно море от замърсяване и прилагането на националната и европейска политика в областта на опазването на околната среда. Поощрява се и отразяването на регионални дейности, насочени към подобряване на екологичното състояние на морето и съхраняването на морските и крайбрежни ресурси.

Конкурсът утвърждава Международния ден на Черно море 31 октомври като дата от екологичния календар за активизиране на общественото участие в решаването на проблеми, свързани с околната среда и устойчивото развитие на Черно море и региона. Номинациите на конкурса се обявяват във връзка с отбелязването на този празник.

Тематичният приоритет за номинациите през 2013 г. е устойчивото използване на природните ресурси на Черно море и черноморското крайбрежие. Конкурсът “Нашето общо Черно море” има за задача да повиши екологичната осведоменост и ангажираност на журналисти, репортери и други автори, както и на широката общественост.

В конкурса ще бъдат отличени медийни творци във всички или някои от трите категории: електронни медии, печатни медии и фотография. В конкурса могат да бъдат представени за участие материали, публикувани или излъчени от 1 ноември 2012 г. до 28 октомври 2013 г., крайната дата за представяне на материали.

Повече за условията на конкурса (pdf, 180 kb)


Номинации в медиен конкурс Нашето общо Черно море на ЧМНО за 2012 г.

В десетото поредно издание на медийния конкурс „Нашето общо Черно море”, посветен на Международния ден на Черно море, тази година бяха отличени:

Номинация в категория „Медии” тази година получава
Спас Спасов, кореспондент на Дневник” във Варна
По естестевен начин морето и крайбрежието присъстват в кореспонденциите на журналиста, който проявява заострено внимание и верен професионален усет за проблемите и обществените нагласи в региона. Авторът е номиниран за последователно и разностранно отразяване на проблемите, свързани с изготвянето и приемането на Общия устройствен план на Варна и опитите за узаконяване и разширяване на застрояването на Морската градина във Варна. Той е един от малкото журналисти, които отразяват проблемите, свързани с достъпа до информация и участието на обществеността в процеса на вземането на решения по важни обществени планове и проекти, както и трудностите с достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.

В категорията „Електронни медии” номинация получава
Цветелина Атанасова, журналистка от БНТ
Филмът „Солени сълзи” на Цветелина Атанасова, показан в родния й Бургас на фестивала "Другото лице на глобализацията" на сдружение „За земята” през септември т.г., представя проблема с убийството на делфини в Черно море. Само това лято между Бяла и Силистар са убити над 70 делфина, което е много тревожно. Филмът представя пролеми, свързани с рибарството и опазването на рибните ресурси и биоразнообразието на Черно море.

Екологично сдружение „За земята” от 2005 година провежда фестивала "Другото лице на глобализацията", който е нетадиционен и интересен като трибуна на независими творци с обществена ангажираност и критичен поглед към проблемите на околната среда в условията на глобализация.

В категорията „Електронни медии” номинация получава и
Сайтът на Българска асоциация за алтелнативен туризъм (БААТ) http://www.baatbg.org 
Той не само представя асоциацията, но предлага и актуална информация за събития, инициативи и дейности, свързани с алтернативния  туризъм и устойчивото използване на природните ресурси, както и с ангажирането на общественото внимание с проблеми на опазването на природата. Важният за Черноморието отрасъл на туризма може да търси алтернативни посоки на развитие, каквито пропагандира и осъществява БААТ.

Екипът на Черноморска мрежа на неправителствените организации желае творчески успехи и успешна работа на всички представители на медиите, които работят по проблемите на околната среда и опазването на Черно море и крайбрежието.

Присъдени награди през 2011 г.